Dzjengis Khan

Grote leider van het Mongoolse volk

Lees en luister mee!

Dzjengis Khan werd geboren rond het jaar 1162. Toen heette hij nog Temüjin. Hij was een arme jonge nomade die leefde in Mongolië. Hij groeide op in ontzettend moeilijke omstandigheden en leerde te vechten en overleven in de wildernis.

Op een dag, leidde hij zijn stam tot een overwinning tegen een veel grotere groep van nomaden die hen lastigviel. Zo werd hij de leider van zijn stam.

Niet veel later begon Temüjin andere stammen te overtuigen om samen te werken onder zijn leiderschap. Zo werd hij de leider van steeds grotere groepen mensen. Uiteindelijk werd hij uitgeroepen tot “Dzjengis Khan”, wat Grote Leider betekent, van het Mongoolse volk.

Dzjengis Khan was een slimme heerser die door nieuwe tactieken zijn macht uitbreidde. Hij leerde zijn mensen om met paarden en boogschutters te vechten op een manier die nooit eerder was gezien. Dzjengis en zijn leger begonnen enorme gebieden te veroveren, zoals delen van China, Iran en Rusland. Dit deed hij op een meedogenloze wijze. Hij aarzelde niet om hele steden te verbranden of complete volken te vermoorden.

Temüjin wordt uitgeroepen tot Dzjengis Khan (Sayf al-Vâhidî, 1430)

Portret van Dzjengis Kahn, geschilderd op zijde.

Maar hij was ook een bijzonder slimme man. Hij kon goed talentvolle, slimme en trouwe mensen om zich heen verzamelen. Iedereen kreeg gelijke kansen om zich te bewijzen. Zelfs oude vijanden. Als ze goed en trouw waren, mochten zij zich aansluiten bij het leger van de Mongolen. Hij zorgde ervoor dat alle handelsroutes zo veilig mogelijk waren, wat de basis legde voor de Zijderoute, het handelsnetwerk dat Europa en Azië met elkaar verbond en waar Marco Polo later zijn avonturen beleefde.

Mongoolse strijder uit de tijd van Dzjengis Khan (William Cho, 21 februari 2011)

Bovendien dacht hij goed na over de wet- en regelgeving van zijn rijk en schreef dit op in “Het Grote Jasa”.

Leraren, artsen en schrijvers hoefden bijvoorbeeld niet mee te vechten of belasting te betalen want hoewel Dzjengis zelf niet kon lezen of schrijven, vond hij het heel belangrijk dat anderen het wel leerden, net zoals kunst en wetenschap.

Misschien wel de belangrijkste wet was dat hij zorgde voor vrijheid van godsdienst in al zijn veroverde gebieden. Hierdoor waren er minder conflicten en kwam er meer rust en stabiliteit in zijn rijk. Kortom, hij was een leider die goed nadacht over zijn rijk. Zo werd onder zijn leiding Mongolië een heel groot rijk. Zelfs het grootste rijk dat ooit door een leider in zijn eentje is gecreëerd.

Dzjengis Khan overleed in het jaar 1227, toen hij ongeveer 65 jaar was. Zijn rijk bleef bestaan onder leiding van zijn zonen en kleinzonen. Sterker nog, het is daarna alleen nog maar groter geworden.

Khan wordt in Mongolië nog steeds als een nationale held gezien.

Om dit verhaal af te sluiten:

Wist je dat Dzjengis Khan met ontzettend veel vrouwen tegelijk getrouwd was? Hij heeft op zijn minst drie officiële vrouwen gehad en tientallen minnaressen. Andere stammen huwelijkten hun dochters uit aan Dzjengis om hem tevreden te houden. Hij heeft zo minstens 30 kinderen, waarvan slechts een paar officiële, gekregen. Sommige bronnen zeggen zelfs dat hij misschien wel rond de 500 kinderen heeft gekregen!

Waar?

De hoofdstad van het Mongoolse rijk was Karakoroem.

Meer weten?

Bekijk dit interview eens!