Jagers & Verzamelaars

Uitvinders van de pijl & boog, kano en het wiel

Lees en luister mee!

Lang geleden in Afrika, ongeveer 300.000 jaar, ontstond de moderne mens. De homo sapien. De mens onderscheidde zich van de Neanderthaler doordat hun hersenen anders zijn ontwikkeld. Ze konden beter met elkaar praten, leerden steeds beter om problemen op te lossen en er ontstonden diverse soorten van cultuur. Denk aan sieraden en tekeningen, maar ook hoe ze met elkaar omgingen.

Een jager uit de steentijd

Ongeveer 40.000 jaar geleden trokken zij naar Europa. De moderne mens was namelijk een jager en verzamelaar en hadden veel ruimte nodig om te leven. Ze trokken namelijk steeds van plek naar plek, een nomadisch volk zoals dat heet. Altijd maar op zoek naar voedsel. Wilde planten, groenten en fruit maar ook dieren om op te jagen. Zodra het voedsel op was, gingen ze weer ergens anders heen. 
Een groep van deze jagers en verzamelaars bestond waarschijnlijk uit 20 tot 50 personen. In zo'n groep waren ze gelijkwaardig aan elkaar, zowel mannen, vrouwen als kinderen. Iedereen moest namelijk de hele dag helpen met het vinden van voedsel, meer tijd was er niet.
Gelukkig deden ze een hele hoop uitvindingen die hen hierbij hielpen. Ze maakten kano's om mee te varen en te vissen, speren en de pijl en boog voor de jacht en dankzij vuursteen konden ze goed vuur maken. Ze zijn ook in staat geweest om wolven te temmen, zodat zij ook konden helpen bij de jacht.

Pas later, toen veel van de technieken verbeterden, konden ze iets langer op één plek leven en ontstonden piepkleine tijdelijke dorpjes. Hierdoor was er ook meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen zoals juwelen. 

Om dit verhaal af te sluiten:

Wist je dat er waarschijnlijk nooit meer dan 10 miljoen jagers en verzamelaars tegelijk op de hele wereld leefden? Dit kwam omdat er te weinig ruimte en voedsel was voor meer mensen. Bovendien stierven veel kinderen al jong, omdat heel veel reizen van plek naar plek gevaarlijk en uitputtend was.

De eerste moderne mens ontstond in Afrika.

Wil je meer weten? Check deze video van het Klokhuis.