Mohammed Al-Chwarizmi

Vader van de wiskunde 

Lees en luister mee!

Al-Chwarizmi was een wetenschapper die geboren is rond het jaar 780. Hij is geboren in een land genaamd Xiva, wat in het huidige Oezbekistan ligt. Hij bracht echter het grootste deel van zijn leven door in “het Huis der Wijsheid”, een belangrijke academie in Bagdad, Irak, die werd gesticht door Haroen ar-Rashid.

Al-Chwarizmi wist veel over wiskunde, astronomie en aardrijkskunde, en schreef boeken over deze onderwerpen. Zijn beroemdste boek gaat over wiskunde, het boek "Al-Jabr". In dit boek schreef hij over iets wat we nu algebra noemen. Hij bedacht manieren om sommen op te lossen die mensen nog nooit eerder hadden gezien. Dit deed hij door zelf veel onderzoek te doen en vormen van wiskunde uit allerlei culturen samen te voegen. Hierbij moet je denken aan het oude Griekenland en Egypte. Hij gebruikte hierbij de Arabische cijfers, de getallen die we nu ook nog gebruiken, behalve het cijfer 0. Dit ontdekte hij in India en voegde het toe aan zijn eigen berekeningen. Zo maakte hij van niets, iets! Bedenk namelijk voor jezelf maar eens, hoe je nu zou kunnen rekenen zonder het getal 0. Dit alles bij elkaar was zo slim, dat veel mensen hem de "vader van de wiskunde" noemen.

Twee bladzijden uit het boek Algebra van Al-Chwarizmi

Daarnaast schreef hij boeken over sterren, de ruimte en over aardrijkskunde. Hierin beschrijft hij nauwkeurig de sterrenstelsels, de aarde en de plaatsen van steden en rivieren.

Al-Chwarizmi schreef alles in het Arabisch maar zijn boeken werden later in veel verschillende talen vertaald, waaronder Latijn, zodat ook mensen in andere landen zijn werk konden lezen en begrijpen. Hierdoor werden zijn ideeën over wiskunde al snel overgenomen in Europa en de rest van de wereld.

Ter afsluiting van dit verhaal:

Misschien heb je nog nooit zijn naam gehoord, maar toch kom je hem heel vaak tegen. Dit komt omdat we twee woorden hebben geleend uit zijn naam: algebra en algoritme.

Waar?

Al-Chwarizmi bracht het grootste deel van zijn leven door in Bagdad, Irak

Meer weten?

Leer hier wat een algoritme eigenlijk is.