Tot 3000 voor Christus

Prehistorie

In de prehistorie, is het tijdperk vóór de uitvinding van het schrift ongeveer 6000 jaar geleden. Voordat de mens kwam waren er miljoenen jaren geleden de dinosauriërs en 180.000 jaar geleden de Neanderthalers.
De vroege menselijke samenlevingen waren jager-verzamelaars, waar mensen jaagden en voedsel verzamelden, terwijl ze rondzwierven van plek naar plek. De ontdekking van landbouw en veeteelt leidde tot de opkomst van dorpen en gemeenschappen. Sommige dorpen groeiden uit tot steden, waar diverse beroepen ontstonden en regels werden opgesteld voor het samenleven. Met de opkomst van geschreven taal eindigde de prehistorie en begon een nieuw tijdperk van beschavingen.