Shop

Geschiedenis in minifiguren.nl is reclamevrij en gratis te gebruiken, en dat blijft het ook! Wel zijn er In de afgelopen jaren veel kosten gemaakt om deze website tot stand te brengen en wil ik de website ook graag blijven onderhouden en uitbreiden. Dat gaat tegenwoordig niet meer zonder ambassadeurs. Je kan ambassadeur van de hele site worden, of van een minifiguur.  Je kan ook kiezen voor lesmateriaal of exclusieve lespakketten. Ook daar steun je de site mee. Er is geen winstoogmerk, inkomsten gaan direct terug de site in. In ruil daarvoor krijg je leuke extra's en uiteraard mijn eeuwige dank!

Uiteraard kom ik graag langs voor een lezing, voorbeeldlessen of zelfs LEGO® Serious Play trainingen.

Donaties zijn natuurlijk ook van harte welkom!