Leonidas

Koning van Sparta en redder van Griekenland

Lees en luister mee!

Er was eens een koning in de tijd van de Oude Grieken.  Zijn naam was Leonidas en was koning van Sparta.

Sparta was een stadstaat volledig gericht op het opleiden van soldaten. Al van kinds af aan moesten jongens trainen om soldaat te worden.

Sparta had hierdoor een uitstekend leger dat gevreesd werd door de rest van Griekenland en ver daarbuiten.

Maar in het jaar 480 voor Christus werd Griekenland bedreigd.  Xerxes, koning van de Perzen en waar de Grieken al heel lang oorlog mee hadden, stond op het punt Griekenland aan te vallen.

Leonidas was bang dat heel Griekenland bezet zou worden door Xerxes en wilde daarom ten strijde trekken. Maar eerst ging hij naar het Orakel van Delphi, een belangrijke waarzegger. Het Orakel voorspelde: “Als je jouw leger meeneemt, zal Sparta worden verslagen. Laat je jouw leger thuis, wordt heel Griekenland gered maar zal huilen om de dood van een dappere koning.”

Leonidas, teleurgesteld dat hij zijn leger niet kon meenemen, bedacht een slim trucje. Hij nam niet zijn leger mee, maar wel zijn persoonlijke lijfwacht van 300 echte Spartaanse soldaten en 4000 burgersoldaten sloten zich vrijwillig aan.  Vervolgens koos Leonidas een slimme plek om te vechten, een supersmalle bergpas bij Thermopylae.

Soldaten tussen de rotsen bij Thermopylae (John Steeple Davis, 1900)

Wereldberoemd schilderij van Leonidas bij Thermopylae (Jacques-Louis David, 1814).

Daar aangekomen bood Xerxes aan om de Spartanen in leven te laten, als ze hun wapens zouden neerleggen. Leonidas riep als reactie: “Kom ze maar halen!”

Leonidas was lang in staat om Xerxes en zijn leger, die tussen de 100.000 en 300.000 man sterk was, tegen te houden. Tot een Spartaanse verrader aan Xerxes een route liet zien waardoor zij de Spartanen in de rug konden aanvallen.

Leonidas en zijn 300 soldaten stierven vrijwel meteen. Drie dagen lang hebben ze de Perzen kunnen tegenhouden. Lang genoeg om te zorgen dat het leger van Athene zich kon verzamelen en de Perzen konden verslaan. Maar heel Sparta huilde om de dood van hun dappere koning Leonidas.

Om dit verhaal af te sluiten:
De opvoeding van jonge Spartaanse soldaten was keihard. Zo hard, dat we het nog steeds hebben over een “Spartaanse opvoeding” als je streng wordt opgevoed.

Waar?

Thermopylae ligt in Griekenland.

Meer weten? 

Bekijk dan deze video over die stadstaat; de polis.